Milebreaker.com
Din kundvagn är tom.
Gå till kassan


Kundtjänst
Erbjudandekod

Information om dopingPå Milebreaker säljer vi endast kvalitetssäkrade produkter

Enligt lagen (Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning m.m., Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (gäller alla slag av livsmedel), Förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien, LIVSFS 2005:20) måste alla bolag verksamma inom livsmedelsbranschen ha en fungerande egenkontroll av de produkter som företaget tillverkar och säljer. Egenkontrollen ska vara anpassad efter verksamhetens övriga utformning. Lagstiftningen är framtagen av Svensk Egenvård, som i sin tur baserat den på riktlinjer från HACCP1.

Samtliga produkter på Milebreaker är noggrant utvalda med hjälp av vår breda testpanel bestående av dietister, läkare och framgångsrika idrottare. Vi ställer också höga krav på alla våra leverantörer och uppmanar dem att efterfölja gällande lagstiftning samt uppföra egenkontroll. Alla leverantörer måste kunna matcha våra höga krav och kunna försäkra att produkten håller hög kvalitet. Med andra ord - vi jobbar bara med de bästa leverantörerna i branschen.

Innan Milebreaker adderar en ny produkt till sortimentet görs en utförlig bakgrundskoll på leverantör, varor, ingredienser och arbetsförhållanden. Om något av MIlebreakers minimumkrav inte uppfylls kommer produkten inte att köpas in innan de uppmärksammade problemen är åtgärdade av leverantören.

Den egenkontroll som utförs av Milebreaker är applicerad på samtliga produkter. De kontroller som genomförs är följande:

  • Näringsvärdesanalyser
  • Pesticider (bekämpningsmedel) på en analysnivå lägre än 20% av statens livsmedelsverks gränsvärden
  • Tungmetaller
  • Mikroorganismer
  • Dopingmedel
  • Allergener såsom ägg, soja, gluten, nötter, fisk och mjölk
  • GMO (genmodifierade ämnen)

Eurofins Food & Agro Sweden AB, ett oberoende laboratorium med säte i Sverige, utför samtliga kontroller i samarbete med Milebreaker.

1Hazard Analysis and Critical Control Points