Milebreaker.com
Din kundvagn är tom.
Gå till kassan


Kundtjänst
Erbjudandekod

Allmänna villkor

 

 1. Allmänt
  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.milebreaker.com och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”).  Avtal ingås mellan dig och Gymgrossisten Sweden AB, organisationsnr. 556564-4258 (”Milebreaker”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Milebreaker framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.
  2. Milebreaker är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.
  3. För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Milebreaker accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Milebreaker förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 
  4. Milebreaker reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Milebreaker har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Milebreaker naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Milebreaker fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Milebreaker ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.
  5. Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Milebreaker eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Milebreaker.
 2. Avtal och Beställning
  1. För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Milebreakers Integritetspolicy, se [*länk till integritetspolicyn].  
  2. Ett avtal om köp ingås först när Milebreaker bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Milebreaker per e-post. Milebreaker uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Milebreakers kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Milebreaker. Om beställningen återkallas så kommer Milebreaker att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.
 3. Kunduppgifter mm.
  1. Milebreaker rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Milebreakers behandling av personuppgifter finns i Milebreakers Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.
  2. Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Milebreaker om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.  
  3. Om Milebreaker misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Milebreaker rätt att stänga av Kunden. Milebreaker har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.
 4. Priser, avgifter och betalning
  1. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
  2. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen [*länk till betalningsvillkor]. Milebreaker har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Milebreaker. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Milebreaker eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Milebreaker förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.
 5. Kampanjer och erbjudanden
  1. Milebreaker kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Milebreaker i samband med kampanjen. Milebreaker förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.
 6. Leverans och transport
  1. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Milebreaker skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Milebreakers leverans av varor och villkor för leveransen finner du här [*länk till leveransvillkor].
  2. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen.. Vid leveransförsening meddelar Milebreaker dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.
  3. Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Milebreaker rätt att debitera Kunden en avgift på 299 sek.
 7. Ångerrätt
  1. Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Milebreaker detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
  2. Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
   1. varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
   2. varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad);
   3. en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;
   4. ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
   5. digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
  3. Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.
  4. I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
  5. Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Milebreaker på det sätt som anges här [*länk till returinfo]. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).
  6. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Milebreaker. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.  Returer ska göras till Milebreaker enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här [*länk till returinfo].
  7. Ibland kan Milebreaker erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.   
  8. När Kunden ångrar sitt köp betalar Milebreaker tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Milebreaker erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Milebreaker rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
  9. Milebreaker betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Milebreaker tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Milebreaker får dock vänta med återbetalningen tills Milebreaker tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.  
 8. Produkter
  1. Samtliga produkter vi säljer på Milebreaker.com är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Milebreaker är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.
  2. Produkterna på Milebreaker.com bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas.  Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på Milebreaker.com.
 9. Garanti och reklamation
  1. Vissa av Milebreakers varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.
  2. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Milebreaker så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.
  3. Milebreaker står för returfrakten för godkända reklamationer.
  4. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Milebreaker att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Milebreaker strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Milebreaker mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Milebreaker förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Milebreaker riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.
 10. Länkar
  1. Milebreakerkan länka till andra webbplatser som ligger utanför Milebreakers kontroll, och webbplatser utanför Milebreakers kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Milebreaker försöker säkerställa att Milebreaker enbart länkar till webbplatser som delar Milebreakers personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Milebreaker inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.
 11. Force Majeure
  1. Milebreaker ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Milebreaker inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Milebreaker Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Milebreaker rätt att häva köpet med omedelbar verkan.
 12. Ändringar av Villkoren
  1. Milebreaker förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Milebreaker har informerat Kunden om ändringarna. Milebreaker rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.
 13. Ogiltighet
  1. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.
 14. Tillämplig lag och tvist
  1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Milebreakers kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Milebreaker beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.  
  2. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Milebreaker den 2014-06-12